ฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็ม 3 astrazeneca +ไฟเซอร์ จะสู้โอไมครอนได้ 80-90%

ฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็ม 3 astrazeneca +ไฟเซอร์ จะสู้โอไมครอนได้ 80-90%

กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข ได้มีการเปิดเผยประสิทธิภาพ ฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็ม 3 ของการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นหรือเข็มที่ 3 ให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะโดยใช้วัคซีนทั้งสองชนิดนั้นก็คือ แอสตร้าเซเนก้า และไฟเซอร์ค้นปรากฏว่ามีประสิทธิผลในการต่อสู้กับไวรัสกลายพันธุ์สายพันธุ์มีความสูงถึงประมาณร้อยละ 80 ถึงร้อยละ 90 เลยทีเดียวนะคะ

สำหรับภาพรวมประเทศไทย ฉีดวัคซีน covid19 ไปแล้วกว่า 108 ล้าน 5 แสนกว่าโดสบางคนมีการฉีดหนึ่งโดส และบางคนก้มีการฉีดไปแล้ว 2-3 โดส และบางคนฉีดเข้าไปเข็มที่สี่แล้วก็มี

เนื่องจากวัคซีนเมื่อฉีดแล้วจะมีกำหนดระยะเวลาที่ต้องฉีดเพิ่มเพราะภูมิคุ้มกันจะลดลงในขณะเดียวกันก็มีไวรัสโควิด-19 สายพันธ์ใหม่ใหม่เข้ามาเรื่อยเรื่อยดังนั้นจึงต้องมีการฉีดเรื่อยเรื่อยเช่นกัน 

อธิบดีกรมควบคุมโรคระบุว่าเนื่องจาก covid 19 เป็นโรคใหม่วัคซีนที่ใช้ก็เป็นวัคซีนใหม่จึงจำเป็นต้องมีการติดตามประสิทธิภาพประสิทธิผลของวัคซีนจึงประเทศไทยทำการศึกษามาอย่างต่อเนื่อง

ฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็ม-3

ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2564 โดยพลการศึกษาประสิทธิผลของวัคซีนพบว่าการฉีดวัคซีนทุกประเภททุกสูตรมีประสิทธิผลสูงสุดร้อยละ 90-100 ในการป้องกันการป่วยรุนแรงและการเสียชีวิต

รายการฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม ประเภทเดียวกันมีประสิทธิภาพสูงในการป้องกันการติดเชื้อแบบประสิทธิผลจะลดลงเมื่อเวลาผ่านไปหลังการฉีดวัคซีนจึงจำเป็นต้องทำการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น

เพื่อเสริมภูมิคุ้มกันขณะที่การฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 ในผู้ที่รับวัคซีนครบ 2 เข็มพบว่าช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันการติดเชื้อสูงขึ้นและช่วยควบคุมการแพร่ระบาดได้อย่างมีประสิทธิภาพการฉีดวัคซีนเข็มที่ 3

ในผู้ที่รับวัคซีนเชื้อตายมาก่อนนะว่าจะเป็น astrazeneca หรือไฟเซอร์พบว่ามีประสิทธิผลในการป้องกันการติดเชื้อและการเสียชีวิตได้สูงไม่แตกต่างกัน

ฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็ม-3

ส่วนผู้ที่รับวัคซีนเข็มกระตุ้นทั้ง 3 เข็ม แล้วไฟเซอร์มีข้อบ่งชี้ว่ามีประสิทธิผลป้องกันการติดเชื้อสายพันธุ์ โอไมครอน ได้สูงถึงร้อยละ 80 ถึงร้อยละ 90 จากการระบาดที่จังหวัดกาฬสินธุ์ซึ่งจากผลการศึกษาประสิทธิภาพวัคซีนชนิดไวเดอร์เวกเตอร์และชนิด mARN ประสิทธิผลไม่แตกต่างกันยืนยันในปี 2565 วัคซีน covid-19 ในประเทศไทยมีเพียงพอ 

นโยบายบริหารจัดการวัคซีนเข็มจัดรุ่นของกระทรวงสาธารณสุขในเดือนมกราคม 2560 5 กำหนดให้ผู้ที่เข้ารับวัคซีนโดยผู้รับวัคซีนที่ต้องแบกเข็มที่ 18 ราชการเข็มที่ 2

ในเดือนสิงหาคมถึงตุลาคมให้พิจารณารับวัคซีนเข็มกระตุ้นเป็นวัคซีน astrazeneca เป็นหลักส่วนผู้ได้รับวัคซีนครบ 2 เข็มในเดือนสิงหาคมถึงเดือนตุลาคมให้พิจารณารับวัคซีนเข็ม 3 ด้วยไฟเซอร์

ล่าสุดคณะรัฐมนตรีอนุมัติวงเงินให้กระทรวงสาธารณสุขจัดซื้อวัคซีน covid 19 จำนวน 90 ล้านบาทในจำนวนนี้เป็นวัคซีนไฟเตอร์ 30 ล้านที่จะนำมาฉีดเป็นเข็มกระตุ้นและฉีดในเด็กเล็ก 5 ถึง 11 ปีด้วย

Share your comment :